8 ศาสนาสถานน่าเที่ยว

           หากจะพูดถึงศาสนาสถาน หลายคนมอง ‘วัด’ เป็นอันดับแรก เพราะประเทศของเรามีพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ จึงไม่แปลกใจเลยที่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างวัดเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยเมืองไทยของเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมจึงไม่แปลกใจเลยที่จะมีศาสนาอื่นด้วยเช่น คริสต์ , อิสลาม ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่าง โบสถ์คริสต์ และมัสยิด(พบได้เยอะมากในภาคใต้) ส่วนจะมีที่ไหนบ้างตามไปดูกันกับ travelsanook.com 8 ศาสนาสถานน่าเที่ยว กันเลยนะครับ

        8 ศาสนาสถานน่าเที่ยว

  1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ

            หลายคนชอบเรียกว่าวัดพระแก้ว ถือเป็นสถานที่ใคร ๆ ก็ต้องรู้จักเนอะ เรียกได้ว่าเป็นประตูต้อนรับทั้งนัดท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง ถูกสถาปนาพร้อมกับกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 1 ใช้เป็นสถานที่ในการจัดพระราชพิธีที่สำคัญ อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานของ พระมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน(ยกเว้นมีพระราชพิธี)

อาสนวิหารอัสสัมชัญ  กรุงเทพฯ

  1. อาสนวิหารอัสสัมชัญ  กรุงเทพฯ

            มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ ได้สร้างครั้งแรกในราวปี 2352  ถือเป็นอาสนวิหารที่สวยที่สุดในประเทศ ไทยก็ว่าได้ โดยวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่จะนำเข้าจากยุโรป ตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 โรงเรียนล้อมรอบคือ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก, โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก และโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ โดยที่นี่จะใช้งานในการประกอบพิธีทางศาสนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถเข้าเยี่ยมได้ทุกวันในเวลากลางวัน

มัสยิดกลางปัตตานี  จ.ปัตตานี
  1. มัสยิดกลางปัตตานี  จ.ปัตตานี

              มัสยิดนี้ถือเรียกได้ว่าเป็นมัสยิดอันดับต้น ๆ ของภาคใต้เลยก็ว่าได้ จะเห็นได้ชัดในสื่อมวลชนต่าง ๆ ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2497 และเปิดใช้ในปี 2506 (สร้างเกือบ 10 ปีไม่ธรรมดาเลย) ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบอาคารทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้โดย นายประสิทธิผล ม่วงเขียว สถาปนิกกรมการศาสนา สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 09.00 – 15.00 น.(ยกเว้นมีพิธีที่สำคัญ)

  1. วัดพระธาตุหนองแวง จ.ขอนแก่น

            วัดพระธาตุหนองแวง คนส่วนใหญ่ชอบเรียกว่า วัด 9 ชั้น ทำไมน่ะเหรอ ? ก็เพราะว่าอาคารของวัดนี้มีขนาดความสูงถึง 9 ชั้น สามารถขึ้นไปตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงชั้นสุดท้าย สร้างในวโรกาสที่ในหลวง ร.9 ของเราฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2539 ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของจังหวัดขอนแก่น ไม่แพ้กับวัดพระแก้ว หากนักเที่ยวทั้งชาวไทยและเทศได้มาเยือนเมืองหมอแคน ที่นี่จะเป็นที่ใครหลาย ๆ คนต้องได้มาสักครั้ง

วัดร่องขุ่น
  1. วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

            วัดร่องขุ่นเรียกได้ว่าไม่รู้จัก ไม่ได้แล้ว เพราะถือว่าเป็นวัดที่มีความพิเศษจากวัดทั่วไปคือ อาคารรูปปั้นสีขาวทั้งหมด ผู้ออกแบบไม่ใช้ใครที่ไหนเลยเป็นอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตกรชื่อดังของไทย แรงบันดาลได้รับจากคอนเซ็ปต์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 08.00 – 17.00 น. เรียกได้ว่าใครที่มาเชียงราย จะต้องได้ไปที่วัดแห่งนี้สักครั้ง

  1. วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา จ.อยุธยา

           เป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกของประเทศไทย สร้างในรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง รูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูโรมาเนสก์ โดยมีการเผยแพร่จากคณะธรรมฑูตพระสังฆราชลังแบรต์ เดอลาม็อต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางคริสตชนชาวสยาม ตั้งอยู่ที่ตพบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี
  1. มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี

        มัสยิดกรือเซะ เป็นมัสยิดอีกแห่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่แพ้กับมัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านกรือซะ  ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมน้อยลงเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ ปี 2547

  1. วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

           วัดอโศการาม เดิมมีชื่อว่า วัดนาแม่ขาว มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะพระธุตังคเจดีย์สีขาว ซึ่งมีขนาดใหญ่ ประดิษฐานเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท(กม.31) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

          หลายคนพอได้เห็นศาสนสถานทั้ง 8 แห่ง คงอยากเที่ยวกันแล้วนะครับ (แต่ช่วงนี้ขอเที่ยวทิพย์ก่อนนะครับ) ซึ่งแต่ละที่ก็มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมไม่แพ้กัน

แนะนำบทความ น่าสนใจ

ประเด็นเรื่อง เหตุการเบี่ยงเบนทางเพศ  คือ ความผิดปกติของความรู้สึกทางเพศ ทัศนคติ  ซึ่งเป็นปัญหาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ สามารถพบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  โดยอาจจะมีสาเหตุหลัก ๆ  คือการเลี้ยงดู  หรือการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาจจะเกิดการเบี่ยงเบนทางเพศขึ้น ทำให้มีความแตกต่างกันในสังคม ขัดต่อจารีต ประเพณีที่สังคมได้ตั้งไว้ แต่ไม่ใช่โรคทางจิตเวช เป็นเพียงภาวะผิดปกติทางจิตเวช ส่วนจะมีปัจจัยอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลย

เหตุแห่งการเบี่ยงเบนทางเพศ
เหตุแห่งการเบี่ยงเบนทางเพศ